ზუმფარის PSA დისკები

ეს ზუმფარის PSA (წნევისადმი სენსიტიური წებოს) დისკები შდგენილია ალუმინის-ოქსიდის მარცვლებისაგან, რომელიც მჭიდროდაა შეკავშირებული მაქსიმალურად გამძლე ქაღალდთან უკეთესი ცვეთამედეგობისა და სტაბილურობისათვის

  • Product #: 1088

ზუმფარის ქამრები

კლინგსპორის ზუმფარის ქამრების გამოყენებით შესაძლებელია იატაკის დამუშავება როგორც პირველადი მოხვეწისათვის, ასევე საბოლოო დამუშავება.

  • Product #: 1089
1