ფილტრი
Heliotrope
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Periwinkle
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Celadon
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Quartz
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Indigo
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Cinnabar
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Burnet
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Alder
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Sandstone
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Oliveacious
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Griege
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Purbeck
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Tavertine
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Argent
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7
Licorice
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 2 / 50X50X5,7