ფილტრი
811 Europlan Fibre
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა / 250გრ.
Eurocol 835 A/B
Forbo Eurocol / საღებავი / 10კგ+2კგ (A + B)
Eurocol 044-1
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა / 10კგ.
Eurocol 910
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 9,72კგ+4,86კგ.
Eurocol 940
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა /
Eurocol 802
Forbo Eurocol / აქსესუარები / 250მ.
Eurocol 999
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 25კგ.
Eurocol 960
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 25კგ.