ფილტრი
Oak High Gloss
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.
Oak P20
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.
White Pearl Oak
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 60X16X2200მმ.
Grey Touch Oak
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.
Oak Terra
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.
Oak Antic
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.
OAK P30
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 78X18X2200მმ
OAK Espresso
Barlinek / დაშპონილი პლინტუსი / 58X20X2200მმ.