ფილტრი
Brown Sugar Piccolo
Barlinek / Decor Line / 1092X130X14
Grand Canyon Grande
Barlinek / Pure Line / 2200X180X14
Askania Piccolo
Barlinek / Pure Line / 1092X130X14
Delicious Grande
Barlinek / Pure Line / 2200X180X14