ფილტრი
Balsamico Grande
Barlinek / Tastes Of Life / 2200X180X14
Affogato Grande
Barlinek / Tastes Of Life / 2200X180X14
Panna Cotta Grande
Barlinek / Tastes Of Life / 2200X180X14