ფილტრი
Charme Natural
BerryAlloc / Finesse / 1288X155X8
Texas Light Natural
BerryAlloc / Finesse / 1288X155X8
Spirit Natural
BerryAlloc / Finesse / 1288X155X8
Charme Black
BerryAlloc / Finesse / 1288X155X8