ფილტრი
Charm Dark Grey
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8
B&W White
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8
Gyant XL Light Grey
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8
B&W Black
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8
Charme Natural
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8
Java Natural
BerryAlloc / Impulse V4 / 1288X190X8