ფილტრი
Eurocol 311
Forbo Eurocol / საღებავი / 2,5კგ(A+B)
Eurocol 835 A/B
Forbo Eurocol / საღებავი / 10კგ+2კგ (A + B)