ფილტრი
811 Europlan Fibre
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა / 250გრ.
Eurocol 044-1
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა / 10კგ.
Eurocol 940
Forbo Eurocol / სარემონტო მასალა /