ფილტრი
Eurocol 910
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 9,72კგ+4,86კგ.
Eurocol 999
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 25კგ.
Eurocol 960
Forbo Eurocol / თვითსწორებადი ცემენტი / 25კგ.