ფილტრი
ZORBA Ocean 028 B
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Fondant 990
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Dark Grey 153
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Beaver 037B
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Charcoal 019B
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Teak 027
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ