ფილტრი
TRAFALGAR Fondant 990
IDEAL / TRAFALGAR / 400სმ/500სმ
TRAFALGAR Port 446
IDEAL / TRAFALGAR / 400სმ/500სმ