ფილტრი
SATINE 151
IDEAL / SATINE / 400 სმ
SATINE 160
IDEAL / SATINE / 400 სმ
SATINE Phantom 139
IDEAL / SATINE / 400სმ.
SATINE Suede 331
IDEAL / SATINE / 400სმ.