ფილტრი
Cerulean
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Byzantine
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Lithium
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Opal
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Goldstone
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Nickel
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Caleste
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5
Violetta
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Create Space 1 / 50X50X5,5