ფილტრი
ENDURANCE Anthracite 158
IDEAL / Endurance / 400სმ.
ENDURANCE Ash 140
IDEAL / Endurance / 400სმ.
TAURUS Stone 116
IDEAL / TAURUS / 400სმ.
TAURUS Pebble 157
IDEAL / TAURUS / 400სმ.
SKYLINE Anthracite 158
IDEAL / SKYLINE / 400სმ.
SKYLINE Rustic Red 455
IDEAL / SKYLINE / 400სმ.
NOBLESSE Marzipan 310
IDEAL / NOBLESSE / 400სმ/500სმ
NOBLESSE  Leather 966
IDEAL / NOBLESSE / 400სმ/500სმ
NOBLESSE Purple 879
IDEAL / NOBLESSE / 400სმ/500სმ
NOBLESSE Pearl 305
IDEAL / NOBLESSE / 400სმ/500სმ
ZORBA Ocean 028 B
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
TRAFALGAR Fondant 990
IDEAL / TRAFALGAR / 400სმ/500სმ
TRAFALGAR Port 446
IDEAL / TRAFALGAR / 400სმ/500სმ
ZORBA Fondant 990
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ
ZORBA Dark Grey 153
IDEAL / ZORBA / 400სმ/500სმ