ფილტრი
Light Grey
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Olive
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Malt
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Meadow
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Mid Blue
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Raspberry
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Mercury
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Seal
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Beige
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Yellow
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Skyblue
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Red
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Duckegg
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Suede
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Vanilla
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7