ფილტრი
Dark Grey
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Jet
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Sable
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Foliage
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Dark Blue
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Navy
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Mid Grey
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Brown
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Blackcurrant
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Light Grey
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Malt
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Meadow
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Mid Blue
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Mercury
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7
Seal
Forbo Flooring Systems(ფილა) / Tessera Besis / 50X50X5,7