ფილტრი
Eurocol 816
Forbo Eurocol / საზოგავი / 0,9კგ.
Eurocol 870
Forbo Eurocol / საზოგავი / 10ლ.
Eurocol 887
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ.
Eurocol 541
Forbo Eurocol / წებო / 10კგ.
Eurocol 159
Forbo Eurocol / წებო / 7კგ;16კგ.
Eurocol 554
Forbo Eurocol / წებო / 5კგ;22კგ.
Eurocol 865
Forbo Eurocol / გრუნტი / 10ლ.
Eurocol 882
Forbo Eurocol / გრუნტი / 5ლ.10ლ.
Eurocol 863
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.
Eurocol 884
Forbo Eurocol / ლაქი / 4,3ლ+0,26კგ.კომპ.Aqua LE
Eurocol 867
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.
Eurocol 885
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.
Eurocol 898
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ;1ლ;10ლ;10ლ.
Eurocol 891
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 1ლ;10ლ.
Eurocol 888
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ;1ლ;5ლ.