ფილტრი
153 Eurowood LE
Forbo Eurocol / წებო / 16კგ.
Eurocol 650
Forbo Eurocol / წებო / 7,5კგ.
Eurocol 232
Forbo Eurocol / წებო / 310მლ.
Eurocol 641
Forbo Eurocol / წებო / 12კგ.
Eurocol 642
Forbo Eurocol / წებო / 10კგ.
Eurocol 425
Forbo Eurocol / წებო / 7კგ;13კგ.
Eurocol 522
Forbo Eurocol / წებო / 13კგ.
Eurocol 541
Forbo Eurocol / წებო / 10კგ.
Eurocol 159
Forbo Eurocol / წებო / 7კგ;16კგ.
Eurocol 554
Forbo Eurocol / წებო / 5კგ;22კგ.