ფილტრი
896 Eurocare Oil
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 1ლ.
Eurocol 895
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ.
Eurocol 887
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ.
Eurocol 898
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ;1ლ;10ლ;10ლ.
Eurocol 891
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 1ლ;10ლ.
Eurocol 888
Forbo Eurocol / მოვლის საშუალებები / 0,7ლ;1ლ;5ლ.