ფილტრი
Eurocol 041
Forbo Eurocol / გრუნტი / 10კგ.
Eurocol 046
Forbo Eurocol / გრუნტი / 10კგ.
Eurocol 865
Forbo Eurocol / გრუნტი / 10ლ.
Eurocol 882
Forbo Eurocol / გრუნტი / 5ლ.10ლ.