ფილტრი
Eurocol 322
Forbo Eurocol / ლაქი / 10ლ+2,5კგ.(კომპ.)
Eurocol 863
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.
Eurocol 884
Forbo Eurocol / ლაქი / 4,3ლ+0,26კგ.კომპ.Aqua LE
Eurocol 867
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.
Eurocol 885
Forbo Eurocol / ლაქი / 5ლ.