ფილტრი
Eurocol 816
Forbo Eurocol / საზოგავი / 0,9კგ.
Eurocol 870
Forbo Eurocol / საზოგავი / 10ლ.